KBCS KaNu Num & Wa La ni a Ginlung Hkritmas

15 December, 2019 4:00 PM - 5:00 PM Nawku Jawng Level (3)

KBCS KaNu Num & Wa La ni a Ginlung Hkritmas

KBCS KaNu Num & Wa La ni a Ginlung Hkritmas hpe du na Laban ya shani galaw sa wa na re.
Kumhpa galai hkat ai lamang nga ai re.
Yawng sa du shang lawm ga law.

Aten- 4 pm (15 Dec 2019)
Shara- Nawku Jawng Level (3)
Lu sha ten- 5 pm.