Photo
Video
Audio
File
Nni Nkri Hkrum, Chyeju Hpe Myit Dum

Video Playlist

 

Nni Nkri Hkrum, Chyeju Hpe Myit Dum

Sermon From - Rev.Dr.Hkangda Awng Nan Bible Passage - 2 Korinhtu 12:7-10

7 Ya dai chyahtum chyalai re ai shingran a majaw, ngai myit nau wa n kaba u ga, ngai hpe abyen na Satan a salung sala ngu ai, nye hkum shan hta ju ai aju ngai hkrum nga nngai; shing rai ngai nau wa myit n kaba nngai.

8 Ngai gaw dai hta na lawt lu u ga, dai Madu hpe masun lang akyu hpyi nga nngai.

9 Dai rai nna shi gaw, Nye a chyeju gaw na a matu ram nga ai; masha a gawng kya ai hta nye a n-gun atsam hkum tsup nga ai, nga nna ngai hpe tsun ni ai. Dai re ai majaw, Hkristu a n-gun atsam gaw nye a ntsa e a up nga u ga, nye a gawng kya ai hta grau nna ngai gumrawng na ra nga nngai. 

10 Dai rai nna Hkristu a jaw e hkam ai gawng kya ai, hkala nba ai, kyin dut ai, zingri zingrat ai hte nni nkri re ai hta ngai kabu nga nngai: kaning rai nme law, ngai gawng kya nga yang, n-gun atsam rawng nga nngai.