Photo
Video
Audio
File
“Ngai Nga Nga Nngai, Ngai Hpe Shangun Dat E”

Video Playlist

 

“Ngai Nga Nga Nngai, Ngai Hpe Shangun Dat E”

Sermon From - Sara Zinghang Gam Htun Bible Passage - Esaia 6:8, Mahte 5:5

Esaia 6:8
Bai ngai gaw, Ngai kadai hpe shangun dat na i? anhte a matu kadai wa sa na i? nga nna Madu san ai nsen hpe na nngai. Dai rai nna ngai gaw, Ngai nga nga nngai, ngai hpe shangun dat e, ngu nna htan we ai.

Mahte 5:5
Myit sumnung ai ni gaw, a lu ma ai; kaning rai nme law, shanhte mungkan ga hpe madu lu na ma ra ai.